Yrittäjän on usein annettava sopimuspapereihin vakuutukset tietojen oikeellisuudesta ja paikkansapitävyydestä.

Koska käytännössä sijoituspäätöstä on vaikeaa, ellei mahdotonta purkaa, siirretään riittävän tiedon antamisesta syntyvää vastuuta kohdeyrityksen osakkaille ja johdolle. Tähän liittyen osakassopimukseen voidaan sisällyttää sanktiopykälä, johon on kirjattu sopimussakko ja korjausaika, jona aikana osakkaalla on mahdollisuus korjata tai maksaa syntynyt vahinko. Yrittäjien vakuuksiin liitetyt sanktiot ovat kuitenkin enemmän ennalta ehkäiseviä ja niiden keskeisin tavoite on ohjata yrittäjät kertomaan sijoittajalle myös yrityksen riskeistä.