Vestingillä tarkoitetaan ehtoa, jolla yrittäjät halutaan sitouttaa tekemään yhtiön eteen töitä sijoittajan toivomalla tavalla. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että yrittäjien ”vapaiden osakkeiden” määrä kasvaa joko 1) tietyn ajan kuluessa ja/tai 2) tiettyjen saavutusten perusteella. Taulukko voisi näyttää esimerkiksi seuraavanlaiselta:

Aika tai Tavoite/ saavutus Vapaat osakkeet
6kk sijoituksesta Prototyyppi valmiina 20%
12kk sijoituksesta Ensimmäinen sijoitus 40%
24kk sijoituksesta Kassa virta sisään > kassavirta ulos 75%
30kk Liikevaihto yli 1 M eur 100%

Vapailla osakkeilla tarkoitetaan niitä osakkeita, joista yrittäjän ei tarvitse luopua, mikäli hän joutuu (omasta halustaan tai pakosta) jäämään yhtiön päivittäisestä työskentelystä pois. Vesting-järjestelyllä turvataan ensisijaisesti yhtiön jatkomahdollisuudet, sillä irtautuneen osakkaan osakkeet voidaan siirtää mahdolliselle seuraajalle tai muille osakkaille, jotka haluavat jatkaa yhtiön täysipainoista eteenpäin viemistä.