Valuaatiokuilulla tarkoitetaan tilannetta, jossa sijoittajan ja yrittäjän välinen näkemys yrityksen valuaatiosta poikkeaa toisistaan. Tämä johtuu yleensä tilanteesta, jossa sijoittaja optimoi tuottoja ja haluaa minimoida valuaation, kun taas yrittäjä haluaa maksimoida valuaation ja sitä kautta omistusosuutensa. Näkemysero yrityksen valuaatiosta onkin yksi yleisimpiä sijoitusneuvottelun keskeyttäviä tekijöitä. Väärin tehty valuaatio saattaa estää myös jatkokierrokset ja ajaa siten yrityksen rahoitukselliseen umpikujaan.

Enkelisijoitusta hakevalle yritykselle onkin muodostettava järkevä, perusteltu näkemys yrityksen valuaatiosta. On suorastaan surkuhupaisaa, että vastaava yritys saattaa olla yrityspörssissä (yritysporssi.fi) myynnissä 100 000 eurolla, mutta sijoittajalle valuaatioksi esitetään 1 M euroa.

Tilanteissa, joissa sijoituskohde on erityisen kiinnostava, virheellinen valuaatio ei keskeytä neuvotteluja välittömästi vaan ainoastaan vaikeuttaa ja monimutkaistaa niitä. Ymmärrettävästi huonot sijoittajaehdot laskevat kohteen valuaatiota ja hyvät nostavat. Positiivisesti sijoittajan päätöksentekoon (ja valuaatioon) vaikuttavia tekijöitä ovat mm. (ks. asioiden selitykset luku 4).

 • perustajaosakkaiden palkat ja palkitseminen sekä Vesting-ehdot
 • hallituspaikkojen jako
 • osakkeiden dilutoitumista rajoittavat pykälät
 • veto-oikeudet asioihin
 • oikeudet saada tietoa
 • myöhemmät rekisteröinti- ja merkintäetuoikeudet (warrants) sekä myötämyyntivelvoitteet (ja oikeudet)
  perustajaosakkaiden lunastusvelvoite (esim. sijoitus lainaksi, jonka yrittäjä on velvoitettu maksamaan 0,5X takaisin sijoittajalle, jos suunnitelma ei toteudu)
 • eri osakesarjat ja osakesarjojen väliset konversio- ja muut ehdot (esim. osinko, äänioikeus)
 • sijoittajan maine, nimi ja kokemus sekä oletettu lisäarvo yhtiölle
 • muut erityisehdot, kuten likvidaatiosuoja (Liquidation Preference, Full Ratchet -pykälä)

Viime kädessä yrityksen valuaatio on molempien osapuolten hyväksymä hinta, johon vaikuttaa kaiken edellisten lisäksi mm. yleinen markkinatilanne sekä sen hetkinen neuvotteluasema (kumman osapuolen on pakko saada sopimus ja kumpi voi jättää sen tekemättä).