Valuaatio tarkoittaa yrityksen arvoa. Suomessa yleisesti käytössä olevalla termillä valuaatio viitataan yleensä sijoitusta edeltäneeseen valuaatioon (pre money valuation). Tämä eroaa merkittävästi toisesta valuaatiokäsitteestä (post money valuation), jolla tarkoitetaan sijoituksen jälkeistä valuaatiota ja joka määrittää myös sijoittajan saaman osuuden yhtiöstä.

Sijoitusta edeltänyt valuaatio (=Pre money valuation)
+ Pääomasijoitus (Private equity investment)
+ Osaamispääomasijoitus (Sweat equity investment)
+ Verkostopääomasijoitus (Network equity investment)
= Sijoituksen jälkeinen valuaatio (=Post money valuation)

Kohdeyhtiön post money -valuaatio EI siis ole yleinen ja yhteinen kaikille, vaan se on sijoittajakohtainen ja määräytyy paljon myös sen perusteella, mitä lisäarvoa sijoittajalla on annettavana kohdeyhtiölle. Mitä enemmän sijoittajalla on kohdeyhtiölle annettavaa, sitä korkeammaksi yhtiön post money -valuaatio voi muodostua sijoittajan näkökulmasta. Osaamispääomasijoituksen arvo vähentää sijoitettavan rahasumman tarvetta ja toimii merkittävästi isommassa roolissa vipuvaikutteena sekä houkutteena sijoittaa (varmempi onnistumisen tunne).

Arvonmäärityksen lisäksi valuaation määrityskeskustelut toimivat hyvänä mahdollisuutena syventää sijoittajan ja yrittäjien välejä. Kun molemmilla osapuolilla on yhteinen näkemys yrityksen arvosta, poistuu monia ristiriitatilanteita.

Valuaation käyttötarkoitus sijoitushetkellä on myös monitahoinen. Ensinnä ja tärkeimpänä se määrittää sijoittajan saaman osuuden yhtiöstä, mutta samaan aikaan siinä välillisesti päätetään:

  • osakkeiden osakekohtaisen hinta
  • sijoituksen käyttötarkoitus
  • rahoituksen riittävyys (aikajänne)
  • perustajaosakkaiden sitoutuminen yhtiöön
  • osakkaiden riskit
  • tuotto-odotus

Valuaatiota ei kannata itse alkaa arvioimaan. Käytä siihen luotua ohjelmistoa (tai alla olevaa nyrkkisääntöä). Angeltool-ohjelmiston (#Angeltool) avulla saat laskettua yhtiösi valuaation 17 eri tavalla muutamissa minuuteissa. Ohjelma on ilmainen ja löytyy angeltool.org. Nyrkkisääntönä pre money -valuaatiosta voidaan pitää:

  1. Huippu hyvä idea – powerpoint esitys 100 000 eur
  2. Tuote toimii – proto valmis 250 000 eur
  3. Markkinat toimii – asiakkaita ostanut 500 000 eur
  4. Liiketoiminta vakiintunut – tasaisia ostoja 1 200 000 eur

Mikäli yrityksen pre money -valuaatio ylittää 1,2 M euron, on siihen oltava todella hyvät perusteet tai vahvat näytöt onnistuneesta toiminnasta.