Uusien osakkaiden mukaan ottamisesta ja ehdoista kirjataan osakassopimukseen usein erillinen pykälä, sillä uusien osakkaiden mukaantulo dilutoi aina entisten omistajien omistusta (eli vanhojen omistajien omistus vähenee prosentuaalisesti saman verran kuin uudelle annetaan osakkeita). Jossain tapauksessa voidaan sopia ns. dilutaatio-suojasta, jolloin joku tai jotkut osakkaat perustellusta syystä eivät menetä osuuksiaan tulevien kierroksien aikana.