Tuote tai palvelu ja teknologia -osiossa tarkastellaan asiakkaan ongelman tunnistamista, asiakkaalle tuotettua lisäarvoa, tuotteen / palvelun skaalautuvuutta ja käytettyä teknologiaa.

“If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.”
– Henry Ford

Tuote / palvelu ja teknologia

Tuotteen tai palvelun analysoinnissa keskeisintä on ymmärtää, minkä ongelman se markkinoilta / asiakkaalta ratkaisee. Ongelman tunnistamisessa on tärkeä ymmärtää, onko asiakkaan pakko ratkaista ongelma (must have), vai onko asiakkaasta vain mukavaa jos se ratkeaa (nice to have). Ongelman määrittelyn lisäksi vähintään yhtä keskeistä on ymmärtää, mikä on asiakkaalle tuotettu lisäarvo (kulut puoliintuvat, myynti lisääntyy 20 %, aikaa säästyy 30 %). Toisinaan lisäarvo asiakkaalle koostuu tuotteen ainutlaatuisista ominaisuuksista.

Tuotteen tai palvelun skaalautuvuus on perusedellytys. Hyvän testin skaalautumisesta voi tehdä pohtimalla esimerkiksi yritykselle tulevaa mahdollista tilausta: jos huomenna tulisi tilaus 100, 1000, 10 000 tai miljoonasta kappaleesta, kauan toimitus kestäisi ja mihin muodostuisivat tuotannon pullonkaulat?

Teknologian vaihe on olennainen asia tunnistaa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tuote tai teknologia on, sitä suuremmat kulut syntyvät ennen kuin se saadaan markkinoille. Koska uuden teknologian tuotteisiin sisältyy merkittävä riski, on asiakkaan saaman lisäarvon oltava suurempi kuin muiden markkinoilla olevien tuotteiden arvo. Tuote- tai teknologiaperusteisessa yrityksessä ei siis riitä, että teknologia on uutta, mikäli ratkaisu on vain vähän halvempi, parempi ja laajempi kuin markkinoilla olevat kilpailevat vaihtoehdot. Eron on oltava merkittävä.