Sijoittajien tiedonsaantioikeus on yleensä laaja. Se laajennetaan koskemaan toimintaa siten, että ajatellaan sijoittajan olevan hallituksessa, vaikka hän ei varsinaiseen hallitustyöskentelyyn osallistuisikaan.