Bisnesenkelin sijoitusprosessi

Bisnesenkelit ovat persoonia, joista jokainen on kehittänyt oman ”parhaan” sijoitusprosessimallinsa. Yleisesti sijoitusprosessin voidaan kuitenkin ajatella alkavan siitä, että sijoittaja tunnistaa sijoitusmahdollisuuden ja päättyvän siihen, kun hän irtautuu yhtiöstä (exit). Keskeisimmät sijoitusprossin vaiheet voidaan jakaa seitsemään askeleeseen. Kohteiden etsinnässä sijoittaja käy eri tilaisuuksissa, joissa hän pääsee tutustumaan erilaisiin potentiaalisiin sijoituskohteisiin. Kohteiden etsinnässä käytetään myös olemassa