Markkinoiden mahdollisuus 20 – 40 %

Markkinoiden mahdollisuus kuvaa yrityksen mahdollisuutta kasvuun ja merkittävään arvonnousuun, joka on yksi sijoittajan keskeisimpiä edellytyksiä. ”When you focus on problems, you'll have more problems. When you focus on possibilities, you'll have more opportunities.” - Tuntematon Markkinoiden mahdollisuus voidaan jakaa viiteen eri osa-alueeseen: markkinoiden kokoon, markkinarakoon, LV-mahdollisuuteen 5v päästä, kilpailutilanteeseen sekä momentumiin.