Required documentation

Required documentation... Yleensä ensimmäinen kohtaamisen sijoittajien kanssa tapahtuu 6 - 12 kk ennen sijoituspäätöstä, jona aikana sijoittaja seuraa yrityksen kehitystä ja lisää tietouttaan yrityksestä ja sen toimintaympäristöstä. Salassapitosopimusta (NDA:ta) ei kannata sijoittajalle tarjota ennen DD-prosessin käynnistymistä, sillä allekirjoitusta siihen ei saa. NDA on yleensä myös tarpeeton tutustumisvaiheessa, sillä sijoittaja ei ole kiinnostunut teknisistä yksityiskohdista