Arviointi on epävarmaa

Aikaisen vaiheen kohteiden analysointia vaikeuttaa se, että liiketoimintasuunnitelmassa olevaa tietoa ei voi vahvistaa asiakkailta, henkilöstöltä, pankilta, toimittajilta ja tilitoimistolta, koska historia puuttuu. Ongelma ei poistu, vaikka sijoittaja käyttäisi DD-prosessissa (Due Diligence) ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten konsultteja, lakimiehiä tai tilintarkastajia, sillä ulkopuoliset asiantuntijat eivät pysty sijoittajaa paremmin analysoimaan yritystä muuten kuin ”teknisessä” mielessä. DD-prosessissa sijoittaja