Valuaatiokuilu (Valuation gap) ja sen poistaminen

Valuaatiokuilulla tarkoitetaan tilannetta, jossa sijoittajan ja yrittäjän välinen näkemys yrityksen valuaatiosta poikkeaa toisistaan. Tämä johtuu yleensä tilanteesta, jossa sijoittaja optimoi tuottoja ja haluaa minimoida valuaation, kun taas yrittäjä haluaa maksimoida valuaation ja sitä kautta omistusosuutensa. Näkemysero yrityksen valuaatiosta onkin yksi yleisimpiä sijoitusneuvottelun keskeyttäviä tekijöitä. Väärin tehty valuaatio saattaa estää myös jatkokierrokset ja ajaa siten