Sopimussakolla taataan loppupeleissä kaikkien osapuolten tahto noudattaa sopimuksen pykäliä. Sopimussakon määrä vaihtelee yleensä 20 000–200 000 euroon kutakin rikkomusta kohti, ja se maksetaan yleensä rikotuille osakkaille tai kaikkien vaatiessa yhtiölle. Rikkoneen osapuolen osakkeet on yleensä oikeus lunastaa bad leaver -ehtojen mukaisesti välittömästi ilman vesting-ehtoja.