Sijoittajan kiinnostuessa yhtiöstä hän haluaa käydä kohdeyhtiön varsin perusteellisesti läpi ennen päätöstään, joten yrittäjän on hyvä valmistautua esittämään ainakin seuraavat dokumentit:

Dokumentti Tarkennus
Budjetti Yrityksen budjetti . 12 kk ja + 3 vuotta. (Yleensä 3 eri skenaariota)
Esitteet Yritys ja tuote-esitteet teknisine kuvauksineen.
FTO Freedom-To-Operate (Vapaus toimia), usein lakimiehen tekemä dokumentti, jossa todetaan että tuote / palvelu ei riko muiden voimassa olevia patentteja.
Immateriaalioikeudet Luettelo yhtiölle kuuluvista immateriaalioikeuksista (IPR).
Kassavirtalaskelma Yrityksen kassavirtalaskelma 12 kk ja + 3 vuotta (Yleensä 3 eri skenaariota)
Liiketoimintasuunnitelma Voimassa oleva liiketoimintasuunnitelma – powerpoint muoto on riittävä.
LinkedIn profiili Ajantasainen ja kattava LinkedIn-profiili antaa hyvän kuvan osaamisesta, taustoista sekä verkostosta.
Osakasluettelo Luettelo osakkeista ja osakkaista omistussuhteineen sekä henkilöistä taustoineen (CV:t).
Osakassopimus Nykyinen osakassopimus (ja muut kassakaappisopimukset) mikäli on olemassa.
Pitch-esitys Yhtiöstä ja sen mahdollisuuksista kertova esitys. Esimerkkipohjan löydät etula.fi/pitch
Projektisuunnitelmat Yksityiskohtaiset projektisuunnitelmat ja roadmapit, mikäli sellaisia on.
Pöytäkirjat Yrityksen numeroidut yhtiökokous- ja hallituksen kokousten pöytäkirjat perustamispöytäkirjasta alkaen.
Sopimukset Yritystä sitovat merkittävät sopimukset (alihankinta, vuokraus, myynti, T&K, rahoitus, työsopimukset jne.)
Tiiseri
(Onepager)
Yhden sivun mittainen tiivistelmä sijoitusmahdollisuudesta yhtiöön. Pohjan tiiserille löydät fiban.org/submit
Tilinpäätös Yhtiön viimeisin tuloslaskelma ja tase kuluvalta vuodelta sekä tilinpäätös kahdelta edelliseltä vuodelta.
Valuaatio Valuaatio ja sen perusteet. Helpoiten valuaation saa laskettua angeltool.etula.fi.
Yhtiöjärjestys Yrityksen voimassa oleva yhtiöjärjestys