Osakeyhtiön pääoma jaetaan kahteen pääryhmään, omaan ja vieraaseen pääomaan. Bisnesenkelin tekemä rahasijoitus on yleensä oman pääoman (equity) ehtoista tai oman ja vieraan pääoman ominaisuuksia yhdistelevä ns. välirahoitus (mezzanine)

Osaamispääomatyyppisissä sijoituksissa sijoitus voidaan toteuttaa joko ennalta, kuten rahasijoituksissa, tai jälkikäteen esimerkiksi optio-oikeuksien kautta.