Sijoituksen houkuttelevuus (Mitä voin saavuttaa sijoittamalla tähän yhtiöön?) sisältää viisi osa-aluetta: vaikutusmahdollisuuden maailman kehittymiseen, rahoituksen vivutuksen, rahoitustarpeen jatkossa, lisäarvon portfolion muille yrityksille sekä irtautumismahdollisuuden.

”The four most dangerous words in investing are: ’this time it’s different.'”
– Sir John Templeton

Sijoituksen houkuttelevuus

Vaikutusmahdollisuus maailman kehittymiseen (impact investment) on yllättävän monelle sijoittajalle keskeinen päätöksentekokriteeri sijoitustilanteessa. Vaikka kohde olisi muuten hyvä, mutta se ei auta esimerkiksi kotiseutua, vie maailmaa ekologisempaan tai hyvinvoivempaan suuntaan, voi sijoitus jäädä tekemättä. Edelliseen on yksinkertainen ja jo aiemmin todettu selitys: bisnesenkelin ensisijaiset motivaatiotekijät ovat muualla kuin rahassa.

Rahoituksen vivutuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa yrittäjätiimi on jo valmiiksi valmistellut muitakin rahoitusmuotoja, jolloin sijoittajan tuoma pääoma muodostaa vain osan tarvittavasta kokonaisrahoituksesta. Hyviä vivutusvaihtoehtoja ovat eri joukkorahoituspalvelut, Tekes, Finnvera, ELY, paikalliset kehittämisyhtiöt sekä pankit.

Jatkon rahoitustarve/pääomaintensiivisyys nostaa sijoittajan kannalta esiin muutaman kysymyksen. Ensimmäinen kysymys koskee resursseja: missä vaiheessa joudutaan sitomaan avainhenkilöitä uuden rahoituskierroksen hakemiseen. Toinen kysymys on sijoittajan omistusosuuden mahdollisessa dilutoitumisessa: minkä verran omistusosuus muuttuu. Kolmas kysymys koskee uusien sijoittajien tuomia ehtoja: millä ehdoilla seuraava sijoitus tullaan saamaan. Mitä pidemmälle haettavalla rahoituksella päästään ja mitä pienemmät ovat jatkon rahoitustarpeet, sitä parempi ja houkuttelevampi sijoituskohde bisnesenkelin silmissä on.

Sijoituksen lisäarvo portfolion muille yrityksille on joillakin sijoittajilla jopa sijoituksen edellytys. On helpompi pysyä kehityksessä mukana ja hallita ryhmää yrityksiä, joiden toiminta tukee toinen toisiaan, kuin sännätä joka suuntaan. Optimitilanteessa uusi sijoitus voi ostaa tuotteita tai palveluja muilta portfolioyrityksiltä tai toisinpäin. Sijoittajan taustat on siis hyvä tuntea.

Irtautumismahdollisuus on sijoittajan näkökannasta kaiken toiminnan A ja O. Vasta irtautuessaan sijoittaja saa palkkionsa (tai realisoi tappionsa) kantamastaan riskistä. Mikäli sijoituskohteessa ei ole näkyvissä houkuttelevaa irtautumismahdollisuutta (myös seuraavalle sijoittajalle), ei sijoitusta tule syntymään. Toisinaan tosin tehdään myös ns. kassakone-sijoituksia, joiden tarkoitus on vain tuottaa tasaista kassavirtaa sijoittajalle ilman irtautumistavoitteita.