Sijoittajat näkevät yleensä vuosittain useita satoja pitchejä, joten on tärkeää että yrittäjä osaa kiteyttää kasvutavoitteen lyhyesti ja houkuttelevasti. Avoin tai suljettu (vain sijoittajille tarkoitettu) pitch-tilaisuus on yleensä yrittäjän ensimmäinen kontakti sijoittajiin. Pitchin avulla ei saada vielä sijoitusta, mutta voidaan ostaa sijoittajilta aikaa jatkaa keskusteluja. Sinne ei missään tapauksessa pidä mennä valmistautumatta – ensivaikutelman voi tehdä vain kerran. Perustarina pitäisi kulkea jotenkin näin:

  1. Markkinoilla on ongelma
  2. Meillä on ratkaisu
  3. Tälle ratkaisulle on isot markkinat
  4. jonne voi rakentaa tuottavaa (eur) bisnestä oikealla mallilla
  5. Kilpailijoita on, mutta olemme parempia ja erotumme
  6. Taistelemme hyvällä porukalla
  7. jolla olemme päässeet näin pitkälle.
  8. Haluamme kuitenkin enemmän ja siksi haemme sijoitusta, osaamista näiltä alueilta.. Ja kontakteja yrityksiin….

Powerpoint-rungon pitch-esitykselle löydät sivustolta: etula.fi/pitch
Pitch-tilaisuuksissa esitykset ovat pääsääntöisesti suomen kielellä, mutta materiaali on englanniksi. Yrittäjän on hyvä kuitenkin varautua esittämään englannin kielellä, sillä paikalla saattaa olla myös ulkomaalaisia, jolloin tilaisuuden kieli muutetaan tilaisuuden alussa.

Pitchit voivat olla erimittaisia. Usein ne esitellään esimerkiksi 4+4, jolla tarkoitetaan neljän minuutin esitystä, jonka jälkeen on neljä minuuttia aikaa kysymyksille. Yleisimmät pitch-esitysten mitat ovat 90 sekuntia, 3, 4, 5 tai 7 minuuttia. 90 sekunnin esittelyssä ei käytetä esitysmateriaalia eikä esitetä kysymyksiä. Pidemmissä esityksissä voi käyttää tukena aineistoa. Kun esitykselle varattu aika loppuu, on esityskin lopetettava, vaikka se olisi kuinka kesken. Aineisto kannattaa toimittaa järjestäjälle AINA etukäteen.

Julkisen Pitchauksen jälkeen yrittäjillä on tyypillisesti ständi, jossa on aikaa jatkaa keskusteluja sijoittajien kanssa. Ständille voi tuoda prototyypin, esitteet, läppärin ja käyntikortteja. Akku on hyvä ladata ennalta täyteen, sillä pistokkeista voi tulla pulaa. Pitch-tilaisuuksien osallistujamäärää rajoitetaan monesti siten, että vain yksi tai kaksi henkilöä yrityksestä voi osallistua.