Lähes poikkeuksetta sijoittajan tullessa mukaan yhtiöön kirjoitetaan osakassopimus. Osakassopimus on pitkäkestoinen osapuolia sitova yhteistoimintasopimus – koko yhteistyön tukirakennelma ja perusta. Jokainen sijoitus on yksilö ja siten ei ole olemassa yhteistä kaiken kattavaa osakassopimusta. On kuitenkin huomioitava, että osakassopimus EI saa olla ristiriidassa osakeyhtiö-, työ-, vero-, tai kilpailulakien kanssa. Ristiriitatilanteissa noudatetaan lakia – ei sopimusta.

Osakassopimuksessa saatetaan sopia myös asioista, jotka kuuluisivat yhtiöjärjestykseen, mutta jotka halutaan pitää salassa; toisin kuin osakassopimus, yhtiöjärjestys on julkinen dokumentti. Osakassopimus koskee yleensä osakkaita ja yhtiötä. Yhtiöjärjestys sitoo myös aina muita kun sopimusosapuolia. Esimerkiksi lunastuslauseke yhtiöjärjestyksessä sitoo myös entisen osakkaan perillisiä kun taas, osakassopimuksessa sovittu lunastusjärjestys vain osakassopimuksen allekirjoittaneita. Osakassopimus voidaan kuitenkin laajentaa koskemaan myös ulkopuolella olevia jäseniä (esim. pääomalainan myöntäjää.), mutta vain rajoitetusti. Yhden esimerkin osakassopimuksesta voit löytää täältä: seriesseed.fi