Pääomalaina on erityinen osakeyhtiölaissa määritetty lainamuoto. Tavanomaisesta lainasta poiketen pääomalaina lasketaan yhtiön taseessa omaa pääomaa kerryttäväksi eräksi (OYL 20 § 23). Osakeyhtiölain 12 luvun 1§ määrittää pääomalainalle seuraavat vaatimukset:

  1. pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella;
  2. pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudemman tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän; sekä
  3. pääoman tai koron maksamisesta yhtiö tai sen tytäryhteisö ei saa antaa vakuutta.

Muilta osin pääomalainan ehdoista voidaan sopia vapaasti. Koska pääomalaina on viimesijainen verrattuna muihin lainoihin, on sen riskitaso korkeampi, joten yleensä sille maksetaan korkeampaa korkoa.

Pääomalaina antaa sijoittajalle mahdollisuuden kantaa yrityksen riskiä ilman, että hän omistaa yrityksestä mitään.

Perusmuodossaan pääomalaina on pitkäaikainen rahoitusmuoto.