Osakkeet voivat siirtyä sijoittajalle kolmella tavalla: perustettaessa yhtiötä, suunnatussa osakeannissa tai ostettaessa ne perustajaosakkailta. Tyypillisin tapa on suunnattu osakeanti, jossa yhtiö suuntaa sijoittajille uusia osakkeita ja sijoitettu summa kirjataan yleensä yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP) ja raha tulee yhtiön käyttöön.

Aikaisen vaiheen sijoituksissa sijoittaja saattaa olla mukana yhtiön perustamisessa, jolloin sijoitus kirjataan tarvittavin osin osakepääomaan ja loput sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Omistajilta tehdyt ostot ovat harvinaisempia, sillä silloin raha siirtyy henkilökohtaisesti omistajille / omistajalle, jolta osakkeet on ostettu. Mallia kuitenkin saatetaan käyttää tilanteissa, joissa perustajaosakkaiden omistussuhteita halutaan muuttaa.

Toisinaan osakejärjestelyihin (ja myös optiojärjestelyihin) saattaa sisältyä eri osakesarjoja, jotka perusmuodossa ovat ”kantaosakkeet” ja ”etuoikeutetut osakkeet” (preference shares) sekä niihin liittyvät konversio-oikeudet. Muuntoehtoinen (oikeus muuntaa kantaosakkeiksi), etuoikeutettu osake antaa yleensä sijoittajalle parhaan suojan epäonnistumisen varalle. Tämä johtuu siitä, että rakenteeseen on liitettävissä etuoikeus yhtiön varallisuuteen, joko lunastuksen, takaisinmaksun tai liquidation preference -lausekkeen kautta. Muuntoehdot saattavat pahimmillaan muuttaa yhtiön omistusrakennetta seuraavasti:

Osuus ennen Osuus muunnon jälkeen
Perustajat 60% 5%
Sijoittaja 40% 95%

Muuntohinta (conversion price) voidaan määrittää joko ennalta kiinteäksi tai joihinkin ehtoihin perustuvaksi, ja muunto voi olla automaattinen ja/sekä/tai vapaaehtoinen.