Optio on oikeus merkitä yhtiön uusia osakkeita optio-oikeuden ehtojen täyttyessä. Optiot eivät ole yleensä varsinainen sijoitusinstrumentti, mutta niitä saatetaan käyttää osana sijoitusta etenkin jos bisnesenkeli sijoittaa osaamispääomaa tai verkostoja. Optiot voidaan kytkeä tällöin sijoittajalle esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen. Jos tavoitteet saavutetaan, realisoituvat myös optiot.

Optio-oikeuksia käytetään myös henkilöstön kannustamiseen ja sitouttamiseen sekä joskus joidenkin osakkaiden omistuksien turvaamiseen (anti-dilutaatio).