Liiallinen suunnittelu ei toimi startup yrityksessä, vaan on annettava tekojen puhua. Nykytilanne ja saavutukset kuvaavat hetkeä, jossa yritys on juuri nyt menossa. Onko tuloksia syntynyt, uskovatko asiakkaat tuotteeseen yhtä paljon kuin yrittäjäporukka ja meneekö yritys eteenpäin vai onko se polkenut jo vuoden paikoillaan?

” The pain you feel today will be the strength you feel tomorrow. For every challenge encountered there is opportunity for growth”
– Ritu Ghatourey

Yrityksen nykytilannetta ja saavutuksia voidaan analysoida markkinoinnin, myynnin, tuotteen valmiusasteen, sopimusten ja kassan kannalta.

Nykytilanne / saavutukset

Markkinoinnin tuloksia arvioidaan sen mukaan, minkä verran yritys on ehtinyt saavuttaa tunnettavuutta a) yleisesti ja b) niillä kohdemarkkinoilla, joilla yritys toimii. Myös markkinointi- ja viestintämateriaalin laatu ja määrä sekä lehtiartikkelit kertovat osaltaan markkinoinnissa saavutetuista tuloksista.

Myynnin tulevista tuloksista kertovat yrityksen a) tarjouskanta ja b) tilauskanta sekä historiasta c) yhtiön liikevaihto. Tarjouskannan ja tilauskannan arvo sekä tartuntaprosentti ovat keskeisimmät, koska ne indikoivat yrityksen tulevaisuuden näkymiä. Maksavat ja tyytyväiset asiakkaat sekä asiakasmäärän kasvu ovat paras osoitus liikeidean ja tuotteen toimivuudesta. Siksi kaupallinen myyntityö tulee aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (paljon ennen kuin itse tuote on edes valmis). Ainoastaan oikeilla asiakkailla validoidut liikeideat ovat toimivia.

Tuotteen valmiusaste ennustaa tarvittavaa aikaa ja syntyviä kustannuksia: kuinka kauan kestää, että tuote on valmiina myytäväksi, ja mitä se maksaa. On itsestään selvää, että valmis tuote on parempi kuin suunnitelma ja että pilotoitu tuote on parempi kuin vain valmis. Mikäli yrityksellä on valmis tuote, mutta ei myyntiä, on syytä pohtia, missä on menty vikaan. Ratkaiseeko tuote oikeasti markkinoiden ongelman ja tuo lisäarvoa asiakkaille, vai onko tämä vain tekijöiden kuvitelmaa. Jos näin on, olisiko tiimiä syytä vahvistaa?

Sopimusten hallinta on usein retuperällä alkavissa yrityksissä. Hyvin tehdyt sopimukset ovat kuitenkin paras osoitus siitä, että yhtiöllä on sitoutuneet kumppanit, työntekijät ja asiakkaat. Niin sitoutuneet, että he ovat olleet valmiita kirjoittamaan asiat paperille ja laittamaan nimet alle. Suullisilla sopimuksilla ei kannata yrittää vakuutella sijoittajia – se ei onnistu.

Kassan tilanne lisää ymmärrystä yhtiön tilasta. Ollaanko a) konkurssin partaalla (tarvitaan rahoitus kuolemanlaakson / kriisin ylitykseen) tai b) haetaanko sijoitusta aggressiivisemman kasvun vauhdittamiseen. Toisaalta se myös antaa välillisen viestin siitä, missä kunnossa yhtiön prosessit ovat ja onko yhtiö kykenevä tekemään kannattavaa liiketoimintaa paperilla olevien suunnitelmien lisäksi myös oikeasti.