Myötämyyntioikeus tarkoittaa sitä, että mikäli joku osakkaista myy osakkeita kolmannelle osapuolelle, on muilla osakkailla oikeus myydä sama osuus omistuksesta kuin alkuperäisellä myyjällä. Myötämyyntivelvollisuus taas pakottaa (esim. perustajaosakkaat) myymään osakkeensa kolmannelle taholle, mikäli sijoittaja on tehnyt myyntipäätökset ja ostaja sitä vaatii. Ehdon tarkoituksena on ennen kaikkea turvata bisnesenkelin mahdollisuudet irtautua sijoituksestaan teollisessa exitissä eli yhtiön osakekannan myynnissä teolliselle ostajalle. Käytännössä ehtoon vetoaminen on kuitenkin rajallista, sillä teollinen ostaja haluaa usein ostaa yrityksen osaamisen tai teknologian lisäksi myös johdon.

Myötämyyntipykälille saatetaan usein sopia joitakin ehtoja (aikaväli, liikevaihto jne.), joiden perusteella ne ovat voimassa.

Anti-lockout -lausekkeen tarkoitus on antaa perustajaosakkaille mahdollisuus yrityskauppatilanteissa ostaa koko osakekanta itselleen samoilla ehdoilla kuin kolmas osapuoli olisi sen ostanut, mikäli perustajaosakkaat eivät halua luopua omistuksestaan.

Usein osakkeille määritellään myös yhtiöjärjestystä tarkempi ja tiukempi lunastuslauseke, jolla turvataan, että yhtiön osakkeet eivät joudu epäsuotavien henkilöiden tai sijoittajien käsiin. Toisinaan määritellään myös sijoittajien irtautumista turvaava pykälä (sijoittajien osakkeiden pakko-osto), joka laukeaa jos joku ostaa yksin tai yhdessä kanssasijoittajien kanssa yli puolet yhtiön osakkeista ja saa siten yhtiöstä määräysvallan.