Sijoittaja haluaa turvata sijoitushetkellä ennen kaikkea sen, että sijoitettu raha käytetään sijoittajan toiveiden mukaisesti yhtiön kehittämiseksi ja omistaja-arvon kasvattamiseksi. Tästä syystä on tyypillistä, että sijoittaja esittää neuvotteluiden yhteydessä osakassopimuksen, jossa sovitaan erityisehdoista sijoittajan hyväksi.

Myös hallitusten jäsenten määrä sekä määritelmät, kenellä on oikeus nimittää jäseniä, kuuluvat olennaisena osina sopimukseen.