Markkinoiden mahdollisuus kuvaa yrityksen mahdollisuutta kasvuun ja merkittävään arvonnousuun, joka on yksi sijoittajan keskeisimpiä edellytyksiä.

”When you focus on problems, you’ll have more problems. When you focus on possibilities, you’ll have more opportunities.”
– Tuntematon

Markkinoiden mahdollisuus voidaan jakaa viiteen eri osa-alueeseen: markkinoiden kokoon, markkinarakoon, LV-mahdollisuuteen 5v päästä, kilpailutilanteeseen sekä momentumiin.

Markkinoiden koko auttaa parhaiten ymmärtämään yrityksen teoreettista kasvun mahdollisuutta. Markkinoiden koko voidaan arvioida kolmen eri osa-alueen avulla: kokonaismarkkinoiden, soveltuvan markkinan ja kohdemarkkinan avulla. (kuvio 4) Kohdemarkkinoiden koko pitää olla riittävän iso, jotta 1 – 5 % markkinaosuuskin antaa edellytykset merkittävään liikevaihtoon. Soveltuva markkina antaa näkymät keskipitkälle aikavälille ja kokonaismarkkinat pitkälle. Minkään markkinan yli 50 % markkinaosuuksia ei kannata yrittää esittää, sillä ne ovat harvoin uskottavia. Valtaosa yrityksistä ei ylitä ikinä 10 % markkinaosuutta.

Markkinoiden koot ja määritelmät

Kuvio 4. Erityyppisten markkinoiden koot ja määritelmät

Markkinarako avaa yrityksen potentiaalia kasvaa. Joskus isoillakaan markkinoilla ei ole lainsäädännöstä tai muista toimialan ”säännöistä” johtuen rakoa (esim. Suomen junaliikenne – operoijia tarvitaan, mutta markkinoille pääsy estetään.).

Kilpailutilanne kuvaa nykyistä ja tulevaa markkinoiden fragmentoitumisen astetta ja alalle tulon esteitä. Mitä vähemmän alalla on kilpailuja ja mitä fragmentoituneempi se on, sitä houkuttelevampi tilanne on.

Liikevaihtomahdollisuus 5 v päästä auttaa ymmärtämään myyntiä, strategiaa ja toimintamallia. Toisin sanoen yrityksen on pohdittava onko sen ”kokonaispaketti” siinä kunnossa, että sillä on markkinoiden näkökannasta edellytykset toimia kasvumarkkinoilla.

Momentum tai markkinoiden vetovoima määrittää hetkeä, jolloin yritys on liikkeellä. Joskus hyväkään idea ei tuota tuloksia, kun hetki on väärä (vrt. Navigaattorit: Benefon ESC 10 v. liian aikaisin vs. Nokia oikeaan aikaan). Momentumin / markkinoiden vetovoiman määrittäminen on yksi sijoittajan vaikeimmista asioista, sillä yrityksen tavoitteena voi olla murtaa olemassa olevat toimintamallit, jotka perustuvat ihmisten totuttuihin käyttäytymismalleihin.