Kilpailukielto koskee yleensä koko avainhenkilöstöä. Kilpailukiellon laatiminen edellyttää usein avainhenkilöiden yhteyksien ja sitoumusten läpikäyntiä ennalta, jotta ne voidaan tarvittaessa kirjata osakassopimukseen. On tyypillistä, että osakkaiden kilpailukielto jatkuu 2 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen (bad leaver) ja päättyy välittömästi mikäli kyse on hyväksyttävästä syystä (good leaver).

Sijoittajien kilpailukiellon osalta ainoa hyväksyttävissä oleva ehto on, että sijoittaja ei voi istua kilpailevan yhtiön hallituksessa. Sijoituksia tai muuten sijoittajan toimintaa rajoittavia kilpailukieltoja ei kannata edes ehdottaa – niitä ei hyväksytä.