Siinä missä markkinoiden mahdollisuudet lähestyy ennakoitua menestystä markkinoiden ja sen dynamiikan kautta, kilpailuetu perustuu yrityksen sisäisiin tekijöihin. Mikä on yrityksen kyky toimia markkinoilla paremmin kuin niiden yritysten, jotka ovat jo siellä?

”A startup is an organization formed to search for a repeatable and scalable business model.”
– Steve Blank 2010

Kilpailuetu markkinoilla voidaan jakaa IPR-suojaan, ratkaisun jäljiteltävyyteen, myyntikanaviin, toimintamalliin sekä ansaintamalliin.

IPR-suoja antaa etenkin teknologiaan perustuvissa innovaatioissa kilpailuedun, mikäli suojaus on tehty oikein. Itsessään patentilla ei välttämättä ole mitään arvoa vain sen takia, että se on olemassa. Myöskään pelkästään maakohtaisella (Suomi) patentilla tai tavaramerkillä ei juurikaan ole arvoa. Monesti varmistettu toimintavapaus (freedom to operate) riittää osoittamaan, että IPR-asiaan on perehdytty ja ainakaan ei loukata muiden patentteja. On myös huomioitava, että nimet ja domainit saattavat olla olennainen osa yhtiön IPR-omaisuutta. Apua yrityksen immateriaalioikeuksien läpikäyntiin löydät: tuotevayla.fi/fi/tyokalut/ipr.

Usein tuotetta ei voi suojata patenteilla tai mallisuojilla (esim. palvelut), vaan kokonaisuuden onnistunut toteutus perustuu pieniin yksityiskohtiin ja ratkaisuihin, joita on kyetty tekemään kilpailijoita paremmin. Tällöin puhutaan ratkaisun jäljiteltävyydestä. Eli vaikka muut toimijat näkevät ulkoapäin, mitä yritys tekee, on itse toteutus vaikea jäljitellä ja yrityksen kilpailuetu säilyy (esim. Coca-Cola).

Myyntikanavat ja etenkin niihin liittyvät sopimukset (avainjakelukanavat, karenssit, yksinoikeudet jne.) voivat luoda merkittävänkin kilpailuedun. Samoin poikkeava toiminta- tai ansaintamalli voi rikkoa toimialan perinteisiä pelisääntöjä niin paljon, että se pakottaa muut toimijat vetäytymään tappioiden pelossa.