Kun yritykseen tulee positiivinen sijoituspäätös, yrittäjän on hyvä sisäistää, että yritystä ollaan kasvattamassa menestykseen yhdessä sijoittajien kanssa, ei sijoittajille.

Sijoitusjänteeksi määritellään usein 3—7 vuotta, mutta toisinaan sijoitusaika saattaa silti lähennellä jopa 10 vuotta. Koko sijoituskauden ajan sijoittaja pyrkii kasvattamaan sijoituskohteen arvoa ja näin saamaan sijoituksensa arvon nousemaan. Sijoituskohteen onnistumiseen sijoituksen aikana vaikuttavat kuitenkin lukuisat eri tekijät.

Onnistunut irtautumisprosessi aloitetaan sijoituspäätöksen tekemisen yhteydessä. Irtautuminen yhtiöstä tapahtuu jollakin seuraavista tavoista:

  • Myynti: Sijoittaja myy osuutensa seuraavalle sijoittajalle, uudelle johdolle (MBI) tai yritykselle (teollinen exit).
  • Takaisinosto: Yrittäjä, yritys itse tai yrityksen johto (MBO) ostavat bisnesenkelin osakeosuuden takaisin itselleen.
  • Velan takaisinmaksu: Pääomalainaa käytettäessä yritys maksaa velan korkoineen sijoittajalle takaisin.
  • Uudelleenrahoitus: Uusi sijoittaja ostaa alkuperäisen sijoittajan omistuksen pois. Uusi omistaja voi olla esimerkiksi pääomasijoittaja (VC) tai toinen enkeli, joka on erikoistunut yrityksen seuraavan kehitysvaiheen rahoitukseen.
  • Listautuminen: Yhtiö listataan pörssiin, ei kovin yleistä.

Epäonnistuneessa irtautumisessa yhtiön toiminta lopetetaan tai se hakeutuu / haetaan konkurssiin.

Irtautumisesta määritellään osakassopimukseen yleensä erilaisia ehtoja, miten ja millä aikavälillä irtautuminen tehdään ja miten toimitaan, mikäli irtautuminen ei toteudu suunnitellun mukaisesti.