Viimeistään osakassopimuksen allekirjoituksen yhteydessä henkilöosakkaat sitoutuvat luovuttamaan yhtiölle tietotaitonsa sekä yhtiön toimialaan kuuluvat immateriaalioikeudet (sisältäen siirtokirjat) ilman erillistä korvausta ja vahvistamaan, ettei heille jää mitään yhtiön toimialaan kuuluvia immateriaalioikeuksia.

Osakassopimukseen myös kirjataan, että mikäli yhtiön toiminnassa myöhemmin syntyy tekijänoikeudellista suojaa saavaa materiaalia, tavaramerkkejä, patentteja, hyödyllisyysmallioikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia, kuuluvat kaikki oikeudet yhtiölle, vaikka ne olisivat syntyneet osakkaiden toiminnan seurauksena.

Yhtiön immateriaalioikeudet pyritään suojaamaan yleensä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta kohtuullisin kustannuksin myös työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden osalta. Lainmukaiset korvaukset työsuhdekeksinnöistä maksetaan aina työsuhteessa oleville työntekijöille.