Henkilöosakkaat sitoutuvat yleensä tekemään täysipäiväistä työtä yhtiön hyväksi ja hakemaan sijoittajilta suostumuksen, mikäli haluavat tehdä jotain muuta liiketoimintaa yhtiön ”ohessa”. On tyypillistä, että osakassopimukseen kirjataan kunkin henkilöosakkaan toimintaroolit yhtiössä.

Osakkaan työskentelystä ja työskentelyn päättymisestä sovitaan yleensä hyvä lähtijä (good leaver) ja huono lähtijä (bad leaver) -lausekkeilla. Yhtiön jättävä osakas lähtee hyväksyttävästä syystä (good leaver), mikäli

a) henkilöosakkaan puolison, lapsen tai läheisen perheenjäsenen kuolema tai pitkäaikainen sairaus estää henkilöosakasta hoitamasta työ- tai toimisuhdesopimuksen mukaisia velvoitteitaan;
b) henkilöosakkaan työ- tai toimisuhde irtisanotaan tai puretaan millä tahansa muulla perusteella, kuin työsopimuslain 7 luvun 2 pykälän tai 8 luvun 1 pykälän perusteella (lain kohdat koskevat työtehtävien vakavia laiminlyöntejä yms.);
c) henkilöosakas itse irtisanoo tai purkaa työ- tai toimisuhteensa olosuhteissa, joissa työntekijöillä on oikeus irtisanoa työ- tai toimisuhde päättymään työnantajasta johtuvasta syystä työsopimuslain nojalla.

Good Leaver Lähtee yrityksestä hyväksytystä syystä (työsopimuslaki, vakava sairastuminen jne.).
Bad Leaver Lähtee yrityksestä mistä tahansa muusta syystä (”ei kiinnosta” -asenne).

Bad leaver joutuu myymään osakkeensa yleensä hankintahintaan tai matemaattisella arvolla riippuen siitä, kumpi on alhaisempi ja good leaver käypään hintaan tai merkintähintaan riippuen siitä, kumpi on korkeampi. Työskentelyvelvollisuus sekä myyntivelvoitteet kytketään yleensä vesting-ehtoon.