Enkelisijoitus rahoitusmuotona eroaa perinteisistä rahoitusvaihtoehdoista mm. hakuprosessin, vakuuksien sekä pääoman ja korko-odotusten osalta. Sijoittajan tekemä arviointi ulottuu syvemmälle kuin perinteisten rahoituksen tarjoajien arviointi. Taloudellisen tilanteen ja maksukyvyn sijaan tutkitaan kasvupotentiaalia ja näkymiä. Enkelisijoitus eroaa myös siinä, että enkeli haluaa usein tuoda lisäarvoa sekä toimia asiantuntijana yrityksessä (vaikuttaa sijoituksensa tuottoon), mitä pankki tai muu rahoituslaitos ei halua tehdä missään tapauksessa.

Hakijan on myös hyvä tiedostaa tällä hetkellä voimassa oleva verokannustin kasvuyritysten tukemiseksi. Verokannustinta on käytetty maailmalla hyvin tuloksin jo pidempään (esim. Iso-Britannia, Irlanti, Ranska jne.), mutta Suomessa vasta vuoden 2013 lähtien. Mikäli sijoituksen saava yritys on korkeintaan kuusi vuotta vanha, ei sisällä ulkomaalaista omistusta ja sijoitus tehdään yrityksen omaanpääomaan, saa sijoittaja vähentää 50 prosenttia sijoitusvuoden pääomatuloistaan meno-olettamana. Tarkempaa tietoa aiheesta löytyy fiban.org/verokannustin

Ennen hakemista yrittäjän on ymmärrettävä, että päätös lähteä hakemaan sijoitusta on samalla sitoumus myydä yritys, mikäli potentiaalinen ostaja löytyy (riittävän korkea hinta). Yritys ei siis saa olla yrittäjille elämäntehtävä, vaan pikemminkin yksi työelämän vaihe. Ajattelumallien ero on suuri.

Ennen hakemista on hyvä käydä myös muutama pohdinta:

  1. Yritystä kannattaa rahoittaa omista, asiakkaiden ja ystävien rahoista niin pitkään kuin mahdollista.
  2. Jos yritys päättää hakea sijoittajaa, on päätettävä osuus, josta yrittäjät ovat henkisesti valmiit luopumaan.
  3. On arvioitava etukäteen, mitkä ovat sijoittajien tuomat edut ja haitat yritykselle nykytilanteessa.
  4. On määriteltävä, mikä on realistinen rahoitustarve ja mihin se perustuu.
  5. On opittava, miten bisnesenkelit sijoittavat ja millä periaatteilla.
  6. Edellisten jälkeen on helppo määrittää ihanneprofiili: Minkälainen sijoittaja yritykseen haluttaisiin? Mitä osaamista ja verkostoja tarvitaan? Entä      minkä verran sijoittajan aikaa?
  7. … ja ottaa vasta tämän jälkeen ensimmäinen kontakti sijoittajiin.

Ennen hakeutumista on myös hyvä varmistaa, että yhtiö on osakeyhtiömuotoinen ja kaikki tarvittava dokumentaatio on valmiina, jotta hyvin käynnistynyt sijoitusprosessi ei ”lässähdä”. Lista yleisimmin kysytyistä dokumenteista on liitteenä 1.

Jos tuntuu, että tahtoa on, mutta epävarmuus tulee takaraivoon, älä lannistu vaan ota yhteyttä asiantuntijaan, joka osaa auttaa sinua eteenpäin. Suomi on mentorien, kummien ja erityisesti konsulttien luvattu maa – meiltä löytyy puoskareita joka junaan ja osa jää vielä asemallekin.