Huolimatta siitä, että usein Internetiin tai appseihin liittyvät liiketoiminnat ovat perinteisiä toimialoja helpommin skaalattavissa, voidaan FiBANin vuoden 2012–2014 sijoituspäätöksiä analysoimalla todeta (kuvio 2), että suomalaiset sijoittajat sijoittavat kaikille toimialoille, kunhan sijoituskriteerit täyttyvät.

TOIMIALA 2012 2013 2014 2015
ICT 47% 21%↓ 13%↓ 29%↑
Terveydenhuolto/Lääketeollisuus 8% 19%↑ 5%↓ 9%
Valmistava teollisuus 6% 11%↑ 3%↓ 4%
Jälleenmyynti ja jakelu 5% 9% 5% 3%
Rahoitus ja liike-elämän palvelut 5% 9% 4% 6%
Luovateollisuus 4% 4% 3% 4%
Logistiikka ja kuljetus 3% 4% 1% 2%
Mobiili 10% 3%↓ 21%↑ 7%↓
Ympäristö ja Puhtaat teknologiat 6% 2% 14%↑ 20%↑
Biotekniikka ja biotieteet 1% 2% 3% 2%
Energia 2% 2% 1% 1%
Muut 5% 12% 14% 11%
Tuntematon 1% 13% 3%

Kuvio 2 Bisnesenkelisijoitusten toimialajakauma (FiBAN 2015)

Kohdeyhtiön ei tarvitse olla aina uusi yritys, vaan myös olemassa olevat, uuteen kasvuun suuntaavat (re-start tai start-again) yritykset kiinnostavat yhä enemmän ja enemmän. Tällaista sijoittajille houkuttelevaa yritystä kuvaa tyypillisesti tilanne, jossa yhtiön liiketoiminta on polkenut vuosia paikallaan, kunnes kasvukipinä yhtiöön on syntynyt. Kipinä on voinut syttyä monesta syystä: uusi tuote, kysely kansainvälisiltä markkinoilta, sukupolven/omistajanvaihdos.

Tyypillisesti sijoitusta hakevan yrityksen liikevaihto on alle miljoona euroa, mutta yritys hakee aggressiivista kasvua.

Enkelisijoittaminen

  1. Keskimääräinen sijoitusaika yli 8 vuotta.
  2. Puolet sijoituksista epäonnistuu, yksi kymmenestä kattaa muut tehdyt sijoitukset.
  3. Tyypillinen sijoitussumma Suomessa 10 000 – 50 000€ sijoittajaa kohti per kierros, korkeimmillaan yksittäiset sijoitukset 1M€
  4. Sijoitettavan yrityksen valuaatio tyypillisesti alle 1,2M€
  5. Sijoittajien saama omistusosuus vaihtelee yleensä 10 – 40 prosentin välillä.
  6. Sijoitukseen vaikuttaa emotionaalisuus.

Kohdeyhtiön ei tarvitse olla aina uusi yritys, vaan myös olemassa olevat, uuteen kasvuun suuntaavat (re-start tai start-again) yritykset kiinnostavat yhä enemmän ja enemmän. Tällaista sijoittajille houkuttelevaa yritystä kuvaa tyypillisesti tilanne, jossa yhtiön liiketoiminta on polkenut vuosia paikallaan, kunnes kasvukipinä yhtiöön on syntynyt. Kipinä on voinut syttyä monesta syystä: uusi tuote, kysely kansainvälisiltä markkinoilta, sukupolven/omistajanvaihdos.

Tyypillisesti sijoitusta hakevan yrityksen liikevaihto on alle miljoona euroa, mutta yritys hakee aggressiivista kasvua.