Dilutaatiosuoja tarkoittaa sitä, että sijoittaja haluaa hyvityksen tehdylle sijoitukselleen, mikäli jatkokierroksella yhtiön valuaatio on alhaisempi kuin kierroksella, jolla sijoittajat itse tulivat mukaan yhtiöön. Suoja on siis tehty turvaamaan sijoittajaa yrittäjien yltiöpäisiä lupauksia ja ylikorkeita valuaatiovaatimuksia vastaan.

Esimerkki

Osakkeita on perustajilla 70 kpl (70%), sijoittajilla 30 kpl (30)%
Merkintähinta on ollut (á 10€), jolloin yhtiön premoney on 700€

Yhtiöön tulee kaksi uutta osakasta, jolle toteutetaan osakeanti 5 kpl/osakas. Mekaanisen suojan vuoksi myös sijoittajalle annetaan lisää osuuksia:
Perustajat: 70 kpl (61%)
Sijoittajat 1: 33 kpl (30%)
Uusi osakas 1: 5kpl (4,5%)
Uusi osakas 2: 5 kpl (4,5%)

Ensimmäisellä kierroksella yhtiön valuaatio on ollut ylikorkea, ja toinen kierros tehdään 400€ premoney- valutaatiolla lisärahoitustarpeen ollessa 100 €.

Full Ratchet- suojauksessa omistussuhteet muuttuvat valuaation mukana. Sijoittaja saa 10€ sijaan osakkeen 4€ (muuntosuhde 1:2,5) jolloin:
Perustajat: 70 kpl (41%)
Sijoittajat 1: 75 kpl (44%)
Sijoittajat 2: 25 kpl (15%)

Board-Based muutosuhde on vain 1:1,55, koska seuraava kierros on pieni. Merkintähinta muuttuu 10 eurosta 6,47 euroon.
Perustajat: 70 kpl (49%)
Sijoittajat 1: 47 kpl (33%)
Sijoittajat 2: 25 kpl (18%)

Narrow-Based toimii vastaavasti kuin Board-Based.

Mekaanisella dilutaatiosuojauksella tarkoitetaan sopimusehtoa, jolla sijoittajalle sitoudutaan antamaan uusia osakkeita ilman lisäsijoituksia, jotta tämä säilyttäisi suhteellisen omistusosuutensa. Esimerkiksi siten, että kantaosakkeiden osakeannit henkilöstölle eivät vähennä sijoittajien omistusosuutta.

Hintaperusteisella dilutaatiosuojauksella tarkoitetaan sopimusehtoja, joilla sovitaan osakekohtaisen hinnoittelun muuttamisesta myöhempien tapahtumien perusteella. Hintaperusteisia suojia on kolmea päätyyppiä:

Full Ratchet -antidilutaatiosuojaus tarkoittaa yhtiön omistussuhteiden määrittämistä jälkikäteen seuraavan kierroksen valuaation mukaan, mikäli se on matalampi kuin nykyinen kierros. Full ratchet -ehto on yrittäjäporukalle ankara, mikäli he eivät saavuta sijoittajille lupaamiaan tavoitteita ja ovat pakotettuja (esim. kassakriisin takia) hakemaan uusia osakesijoituksia. Ehdon lauetessa sijoittaja saa alkuperäisellä sijoituksella sovittua suuremman omistusosuuden yhtiössä.

Broad-Based Weighted Average Antidilution Protection muistuttaa Full Ratchet -mekanismia, mutta siinä omistussuhteet päätetään jälkikäteen kaavan avulla, joka huomioi myös seuraavan kierroksen koon eikä vain valuaatiota. Verrattuna Full Ratchet -suojaan, antaa menetelmä perustajaosakkaille paremman suojan omistussuhteen muutoksia vastaan. Esimerkki kaavasta on esitetty alla

Ncp

Narrow-Based Weighted Average Antidilutation Protection toimii kuin aiempi, mutta siinä käytetään laskennassa kaikkien osakelajien, optioiden ja vaihtovelkakirjolainojen sijasta vain määrättyjä osakelajeja.

Dilutaatiosuojaan määrätään yleensä myös poikkeustilanteita, joissa sitä ei noudateta. Näitä tilanteita ovat tyypillisesti

-yhtiön avainhenkilöille tai strategisille kumppaneille liikkeelle lasketut kannustinosakkeet ja optiot
-yritysjärjestelyissä (ostot omilla osakkeilla) ja yhteisyrityksissä käytetyt osakesidonnaiset instrumetit.