Sijoitusten tyypilliset ehdot

Irtautuminen ja exit

Kun yritykseen tulee positiivinen sijoituspäätös, yrittäjän on hyvä sisäistää, että yritystä ollaan kasvattamassa menestykseen yhdessä sijoittajien kanssa, ei sijoittajille. Sijoitusjänteeksi määritellään usein 3—7 vuotta, mutta toisinaan sijoitusaika saattaa silti lähennellä jopa 10 vuotta. Koko sijoituskauden ajan sijoittaja pyrkii kasvattamaan sijoituskohteen arvoa ja näin saamaan sijoituksensa arvon nousemaan. Sijoituskohteen onnistumiseen sijoituksen aikana vaikuttavat kuitenkin lukuisat

Irtautuminen ja exit2020-12-08T19:46:58+03:00

Sopimusrikkomus / sopimussakko

Sopimussakolla taataan loppupeleissä kaikkien osapuolten tahto noudattaa sopimuksen pykäliä. Sopimussakon määrä vaihtelee yleensä 20 000–200 000 euroon kutakin rikkomusta kohti, ja se maksetaan yleensä rikotuille osakkaille tai kaikkien vaatiessa yhtiölle. Rikkoneen osapuolen osakkeet on yleensä oikeus lunastaa bad leaver -ehtojen mukaisesti välittömästi ilman vesting-ehtoja.

Sopimusrikkomus / sopimussakko2020-12-08T19:47:20+03:00

Tiedonsaantioikeus

Sijoittajien tiedonsaantioikeus on yleensä laaja. Se laajennetaan koskemaan toimintaa siten, että ajatellaan sijoittajan olevan hallituksessa, vaikka hän ei varsinaiseen hallitustyöskentelyyn osallistuisikaan.

Tiedonsaantioikeus2020-12-08T19:54:20+03:00

Muut sijoittajan erityisoikeudet (kovenantit)

Sijoittaja haluaa turvata sijoitushetkellä ennen kaikkea sen, että sijoitettu raha käytetään sijoittajan toiveiden mukaisesti yhtiön kehittämiseksi ja omistaja-arvon kasvattamiseksi. Tästä syystä on tyypillistä, että sijoittaja esittää neuvotteluiden yhteydessä osakassopimuksen, jossa sovitaan erityisehdoista sijoittajan hyväksi. Myös hallitusten jäsenten määrä sekä määritelmät, kenellä on oikeus nimittää jäseniä, kuuluvat olennaisena osina sopimukseen.

Muut sijoittajan erityisoikeudet (kovenantit)2020-12-08T19:47:57+03:00

Likvidaatiosuoja (Liquidation Preference)

Esimerkki Osakkeita on perustajilla 70 kpl (70%) kantaosakkeita ja sijoittajilla 30 kpl (30%) etuoikeutettuja osakkeita. Merkintähinta perustajilla on ollut 1€/osake ja sijoittajilla 10€ per osake., jolloin yhtiön premoney 700€. Ostaja tarjoaa a) 500 ja b) 4000 euroa yhtiön koko osakekannasta. Sijoituksista a on sijoittajalle tappiollinen ja b voitollinen Ei suojia A B

Likvidaatiosuoja (Liquidation Preference)2020-12-18T12:22:51+03:00

Dilutaatiosuoja

Dilutaatiosuoja tarkoittaa sitä, että sijoittaja haluaa hyvityksen tehdylle sijoitukselleen, mikäli jatkokierroksella yhtiön valuaatio on alhaisempi kuin kierroksella, jolla sijoittajat itse tulivat mukaan yhtiöön. Suoja on siis tehty turvaamaan sijoittajaa yrittäjien yltiöpäisiä lupauksia ja ylikorkeita valuaatiovaatimuksia vastaan. Esimerkki Osakkeita on perustajilla 70 kpl (70%), sijoittajilla 30 kpl (30)% Merkintähinta on

Dilutaatiosuoja2020-12-08T19:49:28+03:00

Uudet osakkaat (henkilöosakkaat tai sijoittajat)

Uusien osakkaiden mukaan ottamisesta ja ehdoista kirjataan osakassopimukseen usein erillinen pykälä, sillä uusien osakkaiden mukaantulo dilutoi aina entisten omistajien omistusta (eli vanhojen omistajien omistus vähenee prosentuaalisesti saman verran kuin uudelle annetaan osakkeita). Jossain tapauksessa voidaan sopia ns. dilutaatio-suojasta, jolloin joku tai jotkut osakkaat perustellusta syystä eivät menetä osuuksiaan tulevien kierroksien aikana.

Uudet osakkaat (henkilöosakkaat tai sijoittajat)2020-12-08T19:49:57+03:00

Lisärahoitustarpeet ja muut myöhemmät rekisteröintoikeudet (Warrants)

Usein sijoittajat eivät sitoudu myöhemmille lisäkierroksille, mutta haluavat tavanomaisten osakkeenomistajien oikeuksien lisäksi erityisehtoisen oikeuden osallistua uusille kierroksille. Joissain tapauksissa voidaan sopia esimerkiksi nykyisten sijoittajien oikeudesta osallistua seuraavalle kierrokselle ennalta sovitulla valuaatiolla tai haluamallaan osuudella ennen muita sijoittajia. Erilaisia variaatioita on lukemattomia.

Lisärahoitustarpeet ja muut myöhemmät rekisteröintoikeudet (Warrants)2020-12-08T19:50:47+03:00

Myötämyyntioikeus (Tag Along), myötämyyntivelvollisuus (Drag Along) ja Anti-lockout -ehto

Myötämyyntioikeus tarkoittaa sitä, että mikäli joku osakkaista myy osakkeita kolmannelle osapuolelle, on muilla osakkailla oikeus myydä sama osuus omistuksesta kuin alkuperäisellä myyjällä. Myötämyyntivelvollisuus taas pakottaa (esim. perustajaosakkaat) myymään osakkeensa kolmannelle taholle, mikäli sijoittaja on tehnyt myyntipäätökset ja ostaja sitä vaatii. Ehdon tarkoituksena on ennen kaikkea turvata bisnesenkelin mahdollisuudet irtautua sijoituksestaan teollisessa exitissä eli yhtiön

Myötämyyntioikeus (Tag Along), myötämyyntivelvollisuus (Drag Along) ja Anti-lockout -ehto2020-12-08T19:51:12+03:00

Kilpailukielto

Kilpailukielto koskee yleensä koko avainhenkilöstöä. Kilpailukiellon laatiminen edellyttää usein avainhenkilöiden yhteyksien ja sitoumusten läpikäyntiä ennalta, jotta ne voidaan tarvittaessa kirjata osakassopimukseen. On tyypillistä, että osakkaiden kilpailukielto jatkuu 2 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen (bad leaver) ja päättyy välittömästi mikäli kyse on hyväksyttävästä syystä (good leaver). Sijoittajien kilpailukiellon osalta ainoa hyväksyttävissä oleva ehto on, että sijoittaja

Kilpailukielto2020-12-08T19:51:37+03:00

Top Sliding Bar

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Recent Tweets

Newsletter

Sign-up to get the latest news and update information. Don't worry, we won't send spam!

    Go to Top