Sijoitusten toteustus – Tekniikkaa

Vaihtovelkakirjalaina

Vaihtovelkakirjalaina on osakejärjestelyä joustavampi, ja siitä on helpompi irtautua kuin osakkeista. Vaihtovelkakirjalainalla tarkoitetaan lainaa, johon on liitetty optio-oikeus. Optio-oikeuden perusteella lainan pääoma ja maksamaton korko voidaan muuntaa osakesijoitukseksi, mikäli lainaa ei makseta takaisin.Takaisinmaksuun tai muuntoon voidaan määrittää monia ehtoja (esim. seuraavan rahoituskierroksen ajankohta, minimikoko, liikevaihto, tulos jne.), joiden perusteella laina tulee maksaa takaisin tai oikeus

Vaihtovelkakirjalaina2020-12-08T19:39:33+03:00

Pääomalaina

Pääomalaina on erityinen osakeyhtiölaissa määritetty lainamuoto. Tavanomaisesta lainasta poiketen pääomalaina lasketaan yhtiön taseessa omaa pääomaa kerryttäväksi eräksi (OYL 20 § 23). Osakeyhtiölain 12 luvun 1§ määrittää pääomalainalle seuraavat vaatimukset: pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella; pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin

Pääomalaina2020-12-08T19:39:54+03:00

Oma pääoma: Optiojärjestelyt

Optio on oikeus merkitä yhtiön uusia osakkeita optio-oikeuden ehtojen täyttyessä. Optiot eivät ole yleensä varsinainen sijoitusinstrumentti, mutta niitä saatetaan käyttää osana sijoitusta etenkin jos bisnesenkeli sijoittaa osaamispääomaa tai verkostoja. Optiot voidaan kytkeä tällöin sijoittajalle esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen. Jos tavoitteet saavutetaan, realisoituvat myös optiot. Optio-oikeuksia käytetään myös henkilöstön kannustamiseen ja sitouttamiseen sekä joskus joidenkin osakkaiden

Oma pääoma: Optiojärjestelyt2020-12-08T19:40:15+03:00

Oma pääoma: Osakkeet

Osakkeet voivat siirtyä sijoittajalle kolmella tavalla: perustettaessa yhtiötä, suunnatussa osakeannissa tai ostettaessa ne perustajaosakkailta. Tyypillisin tapa on suunnattu osakeanti, jossa yhtiö suuntaa sijoittajille uusia osakkeita ja sijoitettu summa kirjataan yleensä yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP) ja raha tulee yhtiön käyttöön. Aikaisen vaiheen sijoituksissa sijoittaja saattaa olla mukana yhtiön perustamisessa, jolloin sijoitus kirjataan

Oma pääoma: Osakkeet2020-12-08T19:40:42+03:00

Sijoitus voidaan toteuttaa eri tavoilla

Osakeyhtiön pääoma jaetaan kahteen pääryhmään, omaan ja vieraaseen pääomaan. Bisnesenkelin tekemä rahasijoitus on yleensä oman pääoman (equity) ehtoista tai oman ja vieraan pääoman ominaisuuksia yhdistelevä ns. välirahoitus (mezzanine) Osaamispääomatyyppisissä sijoituksissa sijoitus voidaan toteuttaa joko ennalta, kuten rahasijoituksissa, tai jälkikäteen esimerkiksi optio-oikeuksien kautta.

Sijoitus voidaan toteuttaa eri tavoilla2020-12-08T19:46:35+03:00

Top Sliding Bar

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Recent Tweets

Newsletter

Sign-up to get the latest news and update information. Don't worry, we won't send spam!

    Go to Top