Bisnesenkelit ovat persoonia, joista jokainen on kehittänyt oman ”parhaan” sijoitusprosessimallinsa. Yleisesti sijoitusprosessin voidaan kuitenkin ajatella alkavan siitä, että sijoittaja tunnistaa sijoitusmahdollisuuden ja päättyvän siihen, kun hän irtautuu yhtiöstä (exit). Keskeisimmät sijoitusprossin vaiheet voidaan jakaa seitsemään askeleeseen.

Kohteiden etsinnässä sijoittaja käy eri tilaisuuksissa, joissa hän pääsee tutustumaan erilaisiin potentiaalisiin sijoituskohteisiin. Kohteiden etsinnässä käytetään myös olemassa olevaa kontaktiverkostoa.

Kohteiden valinnassa sijoittaja tarkastelee markkinoilla olevia vaihtoehtoja ja valitsee niistä parhaat analysointia varten omien sijoituskriteereidensä perusteella. Sijoituskriteerit ovat sijoittajakohtaisia. Niitä analysoidaan tarkemmin kappaleessa 3. Kohteen valinnan jälkeen ennen analysointia saatetaan kirjoittaa alustava sijoitussopimus (Term sheet), jolla taataan molemminpuolinen työrauha prosessin ajaksi. Term Sheetissä määritellään myös sijoituksen keskeisimmät ehdot. Ehtoja voi olla vaikea muuttaa jälkikäteen. Esimerkin Term Sheetistä löydät täältä: seriesseed.fi.

Kohteiden analysoinnissa sijoittaja analysoi sijoituskohdetta ja sen valuaatiota saamiensa epävarmojen tietojen valossa. Analysointikriteerit ovat osittain samat kuin kohteiden valinnassa, mutta tietoa syvennetään ja laajennetaan mahdollisimman paljon (luku 3).

Sijoituksen päätösneuvotteluissa joko hylätään sijoitus tai tarkennetaan alussa tehtyä sijoitussopimusta osakassopimukseksi. Päätösneuvottelujen merkittävin osa-alue on kohteen valuaation oikea määrittäminen. Positiivinen sijoituspäätös tehdään noin 1 – 6 % kaikista seulotuista yrityksistä.

Jotkin asiat päätösneuvottelussa saattavat kariuttaa sijoituksen. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi perustajaosakkaiden valmennettavuus tai perustajaosakkaan haluttomuus siirtyä sivuun toimitusjohtajan tehtävistä. Aclandin (2011) tutkimuksen mukaan sijoituksen jälkeen toimitusjohtajan vaihtaneista yrityksistä 65 prosenttia jäi henkiin ja toimitusjohtajan vaihtamatta jättäneistä vain 9 prosenttia. Ei siis ihme, että kohdasta on tullut yksi keskeisistä sijoituskriteereistä.

Sijoitusprosessi
Vaiheistettu sijoitus

Siinä missä pääomasijoitusyhtiöt saattavat tehdä isonkin kertasijoituksen, bisnesenkelit tekevät sijoituksen vaiheittain, jolloin sijoitettavat summat ja riskit ovat hallitumpia. Sijoitusten koko vaihtelee 10 000 eurosta 250 000 euroon sijoittajaa kohti. Tyypillinen summa Suomessa (ja koko maailmassa) on noin 25 000 euroa kutakin sijoittajaa ja sijoitusta kohti. Maailman keskiarvoja verratessa koomista on se, että keskiarvo ei ole muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana yhtään ja käytetyllä rahayksilöllä ei ole väliä. Keskiarvo on sama puhuttaessa dollareista, punnista tai euroista. Vaiheistettu sijoitusta voidaan kuvata seuraavasti:

Yritys haki ja sai 200 000 € kierroksen. Keskimääräinen sijoitus per sijoittaja oli 40 000 €.
Summa maksetaan yritykselle keskimäärin 66 666 € erissä, jolloin summasta kertyy keskimäärin 13 333 € erää per sijoittaja.