Tietoa setula

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä setula on luonut 28 artikkelia.

Tuote/palvelu ja teknologia 30 – 40 %

Tuote tai palvelu ja teknologia -osiossa tarkastellaan asiakkaan ongelman tunnistamista, asiakkaalle tuotettua lisäarvoa, tuotteen / palvelun skaalautuvuutta ja käytettyä teknologiaa. “If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.” - Henry Ford Tuotteen tai palvelun analysoinnissa keskeisintä on ymmärtää, minkä ongelman se markkinoilta / asiakkaalta ratkaisee. Ongelman

Kilpailuetu markkinoilla 10 – 20 %

Siinä missä markkinoiden mahdollisuudet lähestyy ennakoitua menestystä markkinoiden ja sen dynamiikan kautta, kilpailuetu perustuu yrityksen sisäisiin tekijöihin. Mikä on yrityksen kyky toimia markkinoilla paremmin kuin niiden yritysten, jotka ovat jo siellä? ”A startup is an organization formed to search for a repeatable and scalable business model.” - Steve Blank 2010 Kilpailuetu markkinoilla

Markkinoiden mahdollisuus 20 – 40 %

Markkinoiden mahdollisuus kuvaa yrityksen mahdollisuutta kasvuun ja merkittävään arvonnousuun, joka on yksi sijoittajan keskeisimpiä edellytyksiä. ”When you focus on problems, you'll have more problems. When you focus on possibilities, you'll have more opportunities.” - Tuntematon Markkinoiden mahdollisuus voidaan jakaa viiteen eri osa-alueeseen: markkinoiden kokoon, markkinarakoon, LV-mahdollisuuteen 5v päästä, kilpailutilanteeseen sekä momentumiin.

Tiimin täydellisyys 30 – 50 %

A-luokan tiimi voi toteuttaa onnistuneesti B-luokan idean, mutta B-luokan tiimi ei saa A-luokankaan ideaa lentämään. FiBANin tutkimusten mukaan liiketoimintasuunnitelmaa joudutaan vaihtamaan yli kuusi kertaa rahoituspäätöksen jälkeen ennen kuin oikea malli löytyy. Mikäli yhtiöllä ei ole hyvää tiimiä toteuttamassa uusia suunnitelmia, on sijoittaja sijoittanut ”ilmaan”. Yksi ihminen ei ole tiimi. On poikkeuksellista, että sijoittaja sijoittaisi

Arviointi on epävarmaa

Aikaisen vaiheen kohteiden analysointia vaikeuttaa se, että liiketoimintasuunnitelmassa olevaa tietoa ei voi vahvistaa asiakkailta, henkilöstöltä, pankilta, toimittajilta ja tilitoimistolta, koska historia puuttuu. Ongelma ei poistu, vaikka sijoittaja käyttäisi DD-prosessissa (Due Diligence) ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten konsultteja, lakimiehiä tai tilintarkastajia, sillä ulkopuoliset asiantuntijat eivät pysty sijoittajaa paremmin analysoimaan yritystä muuten kuin ”teknisessä” mielessä. DD-prosessissa sijoittaja

Sijoittajan esittely – Pitch

Sijoittajat näkevät yleensä vuosittain useita satoja pitchejä, joten on tärkeää että yrittäjä osaa kiteyttää kasvutavoitteen lyhyesti ja houkuttelevasti. Avoin tai suljettu (vain sijoittajille tarkoitettu) pitch-tilaisuus on yleensä yrittäjän ensimmäinen kontakti sijoittajiin. Pitchin avulla ei saada vielä sijoitusta, mutta voidaan ostaa sijoittajilta aikaa jatkaa keskusteluja. Sinne ei missään tapauksessa pidä mennä valmistautumatta – ensivaikutelman voi

Valuaatiokuilu (Valuation gap) ja sen poistaminen

Valuaatiokuilulla tarkoitetaan tilannetta, jossa sijoittajan ja yrittäjän välinen näkemys yrityksen valuaatiosta poikkeaa toisistaan. Tämä johtuu yleensä tilanteesta, jossa sijoittaja optimoi tuottoja ja haluaa minimoida valuaation, kun taas yrittäjä haluaa maksimoida valuaation ja sitä kautta omistusosuutensa. Näkemysero yrityksen valuaatiosta onkin yksi yleisimpiä sijoitusneuvottelun keskeyttäviä tekijöitä. Väärin tehty valuaatio saattaa estää myös jatkokierrokset ja ajaa siten

Valuaatio: Yrityksen arvonmäärityksen perusteet

Valuaatio tarkoittaa yrityksen arvoa. Suomessa yleisesti käytössä olevalla termillä valuaatio viitataan yleensä sijoitusta edeltäneeseen valuaatioon (pre money valuation). Tämä eroaa merkittävästi toisesta valuaatiokäsitteestä (post money valuation), jolla tarkoitetaan sijoituksen jälkeistä valuaatiota ja joka määrittää myös sijoittajan saaman osuuden yhtiöstä. Sijoitusta edeltänyt valuaatio (=Pre money valuation) + Pääomasijoitus (Private equity investment) + Osaamispääomasijoitus (Sweat equity

Sijoituksen hakeminen ja tarvittava dokumentaatio

Yleensä ensimmäinen kohtaamisen sijoittajien kanssa tapahtuu 6 - 12 kk ennen sijoituspäätöstä, jona aikana sijoittaja seuraa yrityksen kehitystä ja lisää tietouttaan yrityksestä ja sen toimintaympäristöstä. Salassapitosopimusta (NDA:ta) ei kannata sijoittajalle tarjota ennen DD-prosessin käynnistymistä, sillä allekirjoitusta siihen ei saa. NDA on yleensä myös tarpeeton tutustumisvaiheessa, sillä sijoittaja ei ole kiinnostunut teknisistä yksityiskohdista tai liiketoimintasalaisuuksista,

Ennen hakemista

Enkelisijoitus rahoitusmuotona eroaa perinteisistä rahoitusvaihtoehdoista mm. hakuprosessin, vakuuksien sekä pääoman ja korko-odotusten osalta. Sijoittajan tekemä arviointi ulottuu syvemmälle kuin perinteisten rahoituksen tarjoajien arviointi. Taloudellisen tilanteen ja maksukyvyn sijaan tutkitaan kasvupotentiaalia ja näkymiä. Enkelisijoitus eroaa myös siinä, että enkeli haluaa usein tuoda lisäarvoa sekä toimia asiantuntijana yrityksessä (vaikuttaa sijoituksensa tuottoon), mitä pankki tai muu rahoituslaitos

Top Sliding Bar

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Recent Tweets

Newsletter

Sign-up to get the latest news and update information. Don't worry, we won't send spam!

    Go to Top